Campanii Active:
 
ClickEvo Electric Month
 
Reguli Campanie
 
1️⃣ Adauga un comentariu cu produsul pe care il doresti din aceasta campanie si mentioneaza “La ce te pot ajuta produsele noastre electrice?”
 
2️⃣ Like la aceasta postare si la pagina de Facebook ClickEvo.ro.
 
Sanse bonus:
 
3️⃣ Urmareste ClickEvo pe Instagram = 1 sansa in plus
 
4️⃣ Share la aceasta postare = 2 sanse in plus
 
5️⃣ Tag unui prieten = 1 sansa pentru fiecare prieten etichetat
 
Extragerea va avea loc la sfarsitul campaniei de pe data de 29 septembrie!
 
P.S. Cu cat mai multe comentarii cu atat mai mare va fi premiul ????
 
Reduceri de pana la 25% la categoriile de baterii si incarcatoare.
 
 
Reduceri de pana la 10% la categoriile de Invertere Solare, UPS si Accesorii
 
 
Reduceri de pana la 10% la categoriile de Redresoare Auto si Accesorii.
 
 
 
Regulamentul complet al concursului îl puteți citi mai jos:
 
 
1DENUMIREA SI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Denumirea Concursului este „ClickEvo Electric Month” (denumit in continuare si „Concursul”).

1.2. Organizatorul Concursului este Evostore Unlimited Systems SRL, Registrul Comertului: J23/1844/2020, Cod de Identificare Fiscal: RO42531407, cu sediul social in strada Doinei nr 49C, Fundeni, loc. Dobroesti, judet Ilfov (denumit in continuare „Organizatorul” sau “ClickEvo.ro”).

 

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. Regulament inseamna prezentul document, inclusiv asa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate si oricare dintre regulile Concursului, si care sunt obligatorii in mod neconditionat pentru toti Participantii.

2.2. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului pe website-ul: www.clickevo.ro si/sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/clickevo.ro, precum si prin orice alte modalitati impuse conform legislatiei aplicabile din Romania.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii (denumite impreuna in cadrul prezentului regulament “Participantii” si fiecare dintre acestia “Participantul”):

  1. a) au implinit varsta de 18 ani pana cel tarziu la data inceperii concursului
  2. b) au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
  3. c) nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice (avand un contract in vigoare) ai Organizatorului si/sau ai Imputernicitului sau soti/ sotii sau rude de gradul intai ale acestora;
  4. d) detin un document de identitate valabil care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si inmanarii Premiilor daca Participantii respectivi au castigat vreunul din Premii;

 

4. INSCRIEREA SI PARTICIPAREA LA CONCURS

4.1. In vederea participarii la Concurs, fiecare dintre Participanti trebuie sa dea like paginii de facebook ClickEvo.ro https://www.facebook.com/clickevo.ro si sa adauge un comentariu la postarea concursului de pe aceeasi pagina, raspunzand la intrebarea concursului “La ce te pot ajuta produsele noastre electrice?”

4.2. Inscrierea la concurs se poate face DOAR in perioada 15.09-28.09, orele 23:59.

4.3. Comentariile care nu au legatura cu subiectul intrebarii, care contin cuvinte jignitoare, instigatoare sau care ataca alti concurenti, nu vor fi luate in calcul si vor fi sterse.

 

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1. Castigatorii vor fi extrasi prin tragere la sorti prin intermediul platformei commentpicker.com.

5.2. Daca un castigator nu isi va revendica premiul in 2 zile lucratoare, se va extrage un alt castigator si se va repeta procesul pana cand vor fi revendicate.

 

6. PREMIILE

6.1. In cadrul Concursului se vor acorda premii incepand cu valoarea minima de 150 de lei, in baza produsului mentionat in comentarii.

6.2  Valoarea produselor din concurs va creste paralel cu numarul de like-uri si comentarii 

6.3. Valoarea tuturor Premiilor este de minim: 150 lei. 

6.4  Valoarea maxima a tuturor premiilor este de maxim 2000 de lei.

6.4. Premiile nu se pot transfera.

6.5. Fiecare Castigator poate castiga maximum un Premiu.

6.6  La fiecare 100 de participanti adaugam 10 lei la premiu. 

Exemplu 3000 de participanti = 150 lei + 300 lei = 450 lei Cadou sub forma de produse

 

7. ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook a organizatorilor in ziua de 28.09.2022 si in privat pe contul de facebook al fiecarui castigator, prin mesaj.

7.2. Pentru revendicarea premiilor, fiecare castigator va trebui sa puna la dispozitia organizatorului un act de identitate valabil si sa semneze procesul verbal de predare-primire furnizat de organizator atunci cand va intra in posesia premiului.

7.3 Organizatorul va putea face publice numele inscris pe contul de facebook cu care s-a inscris castigatorul in concurs si castigurile acordate pe canalele de comunicare ale Concursului.

7.4. In caz contrar, Organizatorul si/sau Imputernicitul au dreptul sa nu mai acorde Premiul Castigatorilor care nu respecta aceste obligatii, Organizatorul si/sau Imputernicitul fiind exonerati de orice raspundere privind acordarea Premiilor in acest caz.

 

8. DECLARATII SI GARANTII

8.1. Prin inscrierea la Concurs fiecare Participant se obliga in mod irevocabil, expres, neechivoc si neconditionat sa repecte in totalitate si in mod corespunzator Regulementul.

8.2. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, prin inscrierea la Concurs, fiecare Participant confirma in mod irevocabil, expres, neechivoc si neconditionat (ca): (i) a citit si inteles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul si accepta sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia; (ii) a inteles si este de acord ca, in cazul in care oricare dintre Participanti nu respecta in totalitate si in mod corespunzator oricare din termenii si conditiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs si/sau Participantul respectiv poate sa nu mai fie desemnat Castigator si/sau Organizatorul si/sau Imputernicitul au dreptul sa nu mai acorde Premiul respectivului Castigator.

responsabili in niciun fel si in niciun mod in cazul in care Participantii nu iau la cunostinta (in timp util) de orice modificari aduse Regulamentului si/sau Concursului.

 

9. DATE CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin inscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord in mod irevocabil, expres, neechivoc si neconditionat ca datele sale cu caracter personal precum si orice alte date, puse la dispozitia/transmise Organizatorului si/sau Imputernicitului cu ocazia inscrierii in Concurs si/sau cu ocazia identificarii, validarii, acordarii si inmanarii Premiilor si/sau cu orice alta ocazie, in legatura cu Concursul si/sau cu Premiile, sa: (i) fie incluse in baza de date a Organizatorului; (ii) fie prelucrate in orice mod de Organizator si/sau Imputernicit in legatura cu Regulamentul si Concursul, in vederea organizarii si derularii Concursului; (iii) fie prelucrate in orice mod de Organizator si/sau Imputernicit in vederea promovarii Concursului si/sau a altor actiuni de promovare conexe ("reclama, marketing si publicitate"), inclusiv pe orice canale de comunicare; iv) fie prelucrate in orice mod de Organizator si/sau Imputernicit in vederea identificarii, validarii, achizitionarii, acordarii si inmanarii Premiilor;

9.2. Tuturor Participantilor la acest Concurs le sunt respectate toate drepturile (ex. dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei) privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze Organizatorului o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul Organizatorului din Dobroesti, sat Fundeni, strada Doinei 49C, etaj 2, ap. 9, cu exceptia cazului in care legea prevede in mod expres o alta procedura.

9.3. Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

 

10. CLAUZE DIVERSE

10.1. In cazul in care oricare dintre Castigatori nu respecta in totalitate si in mod corespunzator oricare din termenii si conditiile prezentului Regulament si/sau informatiile si/sau datele furnizate de oricare dintre Participantii Castigatori nu sunt complete, corecte si adevarate sau sunt diferite fata de cele furnizate la momentul inscrierii in Concurs, Organizatorul si/sau Imputernicitul au dreptul sa nu mai acorde Premiul respectivului Castigator.

10.2. Concursul cu toate etapele sale se va desfasura pe teritoriul Romaniei, urmand a fi promovat pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator si/sau Imputernicit (“canalele de comunicare”), incluzand fara limitare site-ul Clickevo.ro in Romania si/sau pagina de Facebook Clickevo.ro.

10.3. Nu se acorda contravaloarea in bani a Premiilor.

 

11. TAXE SI IMPOZITE

In masura impusa de reglementarile legale in vigoare, Organizatorul (direct sau prin Imputernicit) va calcula, retine si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din Premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania. Suma reprezentand impozitul cade in sarcina Organizatorului (prin Imputernicit).

 

12. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

12.1. Orice disputa dintre Organizator si/sau Imputernicit si oricare din Participanti si Castigator va fi rezolvata pe cale amiabila; in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, excluzand posibilitatea referirii la conflictele de legi.

12.2. Contractul va fi interpretat si guvernat de legea romana, care este legea aplicabila in cazul oricarei dispute care poate aparea in legatura cu prezentul Contract, excluzand posibilitatea referirii la conflictele de legi.

 

13. INFORMATII

13.1. In cazul in care, pe perioada Concursului, Participantii doresc sa afle mai multe amanunte in legatura cu Concursul, precum si pentru eventuale sugestii si/sau reclamatii, acestia pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail [email protected]

 

14. CLAUZE FINALE

14.1. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai usoara referinta si nu afecteaza in nici un fel interpretarea Regulamentului.

14.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul si/sau Concursul si/sau drepturile de a suspenda, inceta, prelungi sau schimba Concursul integral sau partial, fara sa solicite acordul Participantilor si fara vreun drept de compensare pentru acestia, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a inscrierilor; oricare dintre acestea urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe www.clickevo.ro sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/clickevo.ro.